top of page
Mardin Turkey

Česko-slovenský inštitút orientálnych štúdií vznikol v roku 2022 ako analytické, edukačné a poradenské občianske združenie absolventov blízkovýchodných štúdií. Jeho úlohou je odborné informovanie o aktuálnych udalostiach na Blízkom Východe, vypracovávanie odborných štúdií, podpora a rozvoj diskusných stretnutí a podpora združovania odborníkov s cieľom zlepšiť vzájomnú informovanosť a spoluprácu.

ČLÁNKY

Oblasti štúdií

Military Humvee

Komentár zakladateľov

Témy súvisiace s udalosťami na Blízkom východe sa v naších masmédiách vyskytujú denne. Okrem migrácie a islamského extrémizmu existujú aj iné témy, ktoré sú významným činiteľom týchto fenoménov. Sú to napríklad demografické zmeny spôsobujúce problémy s nezamestnanosťou, zmeny klímy a s tým súvisiace zneúrodňovanie pôdy, ekonomické ambície štátov ....

Adresa

Karpatské Námestie 10A,

Bratislava,

Slovensko

Email 

Follow

  • Twitter
  • LinkedIn
bottom of page