top of page
Military Humvee

O nás

Témy súvisiace s udalosťami na Blízkom východe sa v naších masmédiách vyskytujú denne. Okrem migrácie a islamského extrémizmu existujú aj iné témy, ktoré sú významným činiteľom týchto fenoménov. Sú to napríklad demografické zmeny spôsobujúce problémy s nezamestnanosťou, zmeny klímy a s tým súvisiace zneúrodňovanie pôdy alebo ekonomické ambície štátov spojené so zvyšujúcimi sa výdavkami na obranu. Česko - slovenský inštitút orientálnych štúdií vznikol preto, aby priniesol čitateľovi hlbšie poznanie súčasných, minulých ale aj budúcich udalostí ovplyvňujúcich svet s dôrazom na špecifiká blízkovýchodných reálií. 

Tím

Zakladatelia CSIORS

Spolupracujúci experti

bottom of page