top of page
  • Writer's pictureIssam Khoury

Policy paper "Moslimská pokladnica a menšiny"

Kancelária Al-Ghanayem, známa ako "Moslimská pokladnica“ alebo „Bayt Al-Mal", je ‎jedným z úradov tzv. Vlády Spásy, ktorá je administratívne spojená so skupinou Hay'at Tahrir al-Sham, predtým známou ako „al-Nusra". Úlohou úradu je zhabať všetky nehnuteľnosti a pozemky patriace osobám lojálnym režimu alebo akejkoľvek inej osobe nežijúcej v guvernoráte Idlib. Tento úrad bol založený v roku 2016 pod dohľadom kazateľa Abdullaha Al-Muhaysna a poskytoval Vláde Spásy vysoké príjmy. Pre túto vládu sa tak stal ďalším zo zdrojov príjmov.

Zdroj: https://www.arabianbusiness.com/cloud/2021/09/16/UVz4lGiJ-Syria-Church-Idlib-1.jpg


Na majetok mnohých disidentských sunnitských moslimov, ktorí nežijú v Idlibe, však úrad nesiahol. Ich majetok teraz spravujú príbuzní, ktorí majú splnomocnenie od vlastníka nehnuteľnosti. Na druhej strane bolo takéto riešenie kresťanom, drúzom a alawitom zakázané, a ich majetky boli skonfiškované‎‎‎‎‎‎‎. Tieto majetky boli následne rozdistribuované vysídleným sunnitským rodinám pod podmienkou, že tieto poskytnú 40 % svojej poľnohospodárskej produkcie do moslimskej pokladnice ako určitý druh dane.


Samozrejme, aj prázdne domy kresťanov a drúzov boli odovzdané vysídleným moslimom, zatiaľ čo pôvodní majitelia nedostávali žiadne nájomné. Luxusnejšie domy sa stali majetkom kniežat a vodcov islamských práporov.

6 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page